Билим берүүнү өнүктүрүүгө тышкы жардам

Билим берүүнү өнүктүрүүгө тышкы жардам

Тышкы расмий жардамдын куралы

КР билим берүү системасын өзгөрүүлөрдүн каржы булактары

Ваучер билим берүү системасынын жаңы каржы куралы

Инклюзивдүү билим берүү көйгөйү

г. Бишкек, ул. Логвиненко 55 (юр.)
Телефон: +996 312 88 22 82
Эл. почта: office@nashvek.kg
nash.vek@gmail.com